Äritegevuse ümberkujundamine

Allikas: EEK Wiki

Valdkond: tarneahela juhtimine
Definitsioon või seletus


Äripõhimõte, mille esmaeesmärk on suurendada hüppeliselt ettevõtte konkurentsivõimet, kujundades ümberäritegevuse tervikuna, kasutades infokommuniatsioonitehnoloogia võimalusi. Selle põhimõtte järgi ei tuleks tehnoloogiat käsitada vaid tõhususe suurendamise vahendina.


Lühendid: BPR


Ingliskeelne termin: business process reengineering


Sünonüümid: BPR