Ühistransporditeenuse baastasand

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: reisijavedu
Definitsioon või seletus
Tasand, mille puhul rahuldatakse isiklikku sõidukit mitteomavate elanike põhilised igapäevased liikumisvajadused.


Ingliskeelne termin: service base level


Venekeelne termin: уровень базовова сервиса