Ühtne transiittariif

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: raudteetransport
Definitsioon või seletus


Rahvusvahelise Raudteede Koostööorganisatsiooni (OSŽD) liikmesriikide vahel kokku lepitud veotariifi maksimummäär, mida ei tohi ületada transiitveol, mis läbib selle kokkuleppega ühinenud riigi territooriumi.


Seotud terminid: raudtee, raudteevedu


Ingliskeelne termin: Uniform Transit Tariff


Venekeelne termin: единый транзитный тариф


Lühendid: ETT