Ülddeklaratsioon

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: tollindus
Definitsioon või seletus

Tollidokument, mis esitatakse tolliasutusele elektrooniliselt enne kindlale tolliterritooriumile sisenemist või sealt väljumist ning mille eesmärk on maandada eelkõige turva- ja julgeolekuriske.
Märkus: juhul kui infosüsteemides esineb tõrkeid, võib ülddeklaratsiooni tolli loal asendada teiste äridokumentidega: mereveol lastimanifest ja konossement, lennuveol lastimanifest ja AWB, raudteeveo korral vagunikoosseisu üleandmise kaaluleht ja SMGSi või CIMi veokiri ning maanteeveo korral CMRi saateleht.


Seotud terminid: tollidokument


Ingliskeelne termin: summary declaration