Ümberpaigutuslennuväli

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: militaarlogistika
Definitsioon või seletus
Lennuväli, mida rahuajal täielikult ei kasutata, kuid mille rahuaegsetest baasidest ümberpaigutatavad üksused saavad sõja puhkemisel kohe kasutusele võtta. Niisuguse lennuvälja rajatised peavad vastama üldijoontes samadele nõuetele mis põhilennuvälja omad.


Seotud terminid: baas, lennuväli, põhilennuväli, varulennuväli


Sobimatud terminid: ümberlähetuslennuväli


Ingliskeelne termin: redeployment aerodrome