ABC-analüüs

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: varude haldamine
Definitsioon või seletus
Pareto reeglil põhinev analüüs varude, klientide ja tarnijate paremaks haldamiseks. Sellise analüüsi eesmärk on 1) välja selgitada ettevõtte jaoks olulisemad tooted, kliendid ja/või tarnijad; 2) rühmitada ettevõtte tooted, kliendid ja/või tarnijad vastavalt nende olulisusele ettevõtte jaoks. Igale rühmale kohaldatakse vastavalt nende tähtsusele erinevaid juhtimispõhimõtteid. ABC analüüsi tegemiseks koostatakse toodete, klientide või tarnijate pingerida teatud kriteeriumi alusel vastavalt nende olulisusele ettevõtte jaoks kahanevas järjekorras. Näiteks varude ABC-analüüsi puhul on enam levinud tooteartiklite järjestamine vaadeldava perioodi müügikäibe või väljastuskordade alusel.


Ingliskeelne termin: ABC analysis