ABC-rühmitamine

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: varude haldamine
Definitsioon või seletus
ABC-analüüsi tulemusel koostatud toodete, klientide ja/või tarnijate pingeridade jagamine kolmeks või enamaks rühmaks, lähtudes nende olulisusest ettevõtte jaoks. Igale rühmale kohandatakse vastavalt nende tähtsusele erinevaid juhtimispõhimõtteid.

A rühma kuuluvad vähesed tooted või kliendid annavad tavaliselt 60-70% ettevõtte käibest ja/või kasumist. , B-rühma tooted ja kliendid annavad tavaliselt 20-30% käibest/kasumist. C-rühma kuulub põhiosa toodetest või klientidest, kuid need annavad vaid 5-15% käibest ja/või kasumist. Üleminekupiirid ühelt rühmalt teisele on teatud määral tinglikud ja need tuleb määrata ettevõtes kokkulepitud põhimõtete alusel. A-rühm on kõige tähtsam ja sinna kuuluvad tooted, kliendid või tarnijad mõjutavad ettevõtte tulemusi kõige rohkem. Tegevusi püütakse järelikult võimalikult hästi teha just selles rühmas.. ABC-rühmitamist kasutatakse klientide ja tarnijate haldamiseks, varude planeerimiseks ja kontrolliks ning toodete asukoha määramiseks laos.


Ingliskeelne termin: ABC classification

ABC analüüs, P.Piirmaa, A.Tulvi
Toodete võimalik kategoriseerimine ABC analüüsi tulemusena müügikäibe alusel.