AETR kokkulepe

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: veokorraldus, ekspedeerimine, õiguslik keskkond
Definitsioon või seletus
Rahvusvahelisel maanteeveol töötava sõiduki meeskonna (juhi töö- ja puhkeaja) kokkulepe. Kokkuleppe sätteid kohaldatakse autovedudel, mida teostatakse kas eranditult EL-i liikmesmaades või Šveitsi ja Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga ühinenud riikide vahel sõltumata sõiduki registreerimise riigist. Kokkuleppega sätestatkse juhi töö- ja puhkeaja pikkused, vaheldumine jms. Kokkuleppe eesmärk on tagada Euroopa riikide teedel parem liiklusohutus, kindlustada autojuhtidele normaalsed töötingimused ja kehtestada veoettevõtjatele ööpäevase läbisõidu osas ühesugused konkurentsitingimused.


Ingliskeelne termin: AETR agreement