Abiteenused

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: raudteetransport
Definitsioon või seletus


Üldtermin, mis hõlmab järgmisi tegevusi: reisirongide eelsoojendus, juurdepääsu võimaldamine teavitussüsteemidele ja vajalike rajatisteni tankimise, rongikooste või muude teenuste pakkumise eesmärgil, samuti raudteeveeremi tehnoülevaatus ja ohtliku veose kontroll erilepingu alusel.


Ingliskeelne termin: auxiliary services


Sünonüümid: ancillary services, access support services


Venekeelne termin: вспомогательные услуги доступа к железнодорожной инфраструктуре