Ajaline kasulikkus

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: varude haldamine
Definitsioon või seletus
Väärtus, mis luuakse, tehes toode tarbijale kättesaadavaks talle sobival ajal. Logistika ülesandeid on luua ajalist kasulikkust.

Väärtus, mis luuakse tootele, tehes selle tarbijale kättesaadavaks viimase soovitud ajal. Ajalist kasulikkust loob logistika.


Ingliskeelne termin: time utility