Ajapiir

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: tootmise planeerimine
Definitsioon või seletus
Juhtkonna määratud tähtaeg, mis ajaks peab olema tootmisplaan valmis, nii et muudatusi tootmiskavas enam ei tehta.

Märkus: terminit kasutatakse ka laiemas tähenduses, tähistades sellega nt toote valmimis-, laadimis- ja materjalide saabumise aega.


Ingliskeelne termin: time fence


Definitsioon või seletus

A date specified by the management beyond which no changes in the master schedule are allowed.