Alg- ja lõppoperatsioonid

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: raudteetransport
Definitsioon või seletus


Tegevused kaupade laadimiseks ladudest või teistelt transpordivahenditelt vagunitesse või vastupidi, samuti kaupade laadimine vagunist vagunisse üleminekul ühelt rööpmelaiuselt teisele. Veooperatsioone teostatakse kaubajaamas.


Seotud terminid: kaubajaam, kaubavagun, rööpmelaius


Ingliskeelne termin: freight operations


Venekeelne termin: начально-конечные операций