Asendatavus

Allikas: EEK Wiki

Valdkond: klienditeenindus
Definitsioon või seletus
Ostja valmisolek asendada erinevate müüjate samalaadseid tooteid vastastikku üksteisega.


Ingliskeelne termin: substitutability