Asukohapõhine reklaam

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: intelligentsed transpordisüsteemid
Definitsioon või seletus

Meetod reklaamsõnumi edastamiseks ning reklaamikampaania läbiviimiseks ühistranspordivahendis, kus reklaamfaili käivitumine määratakse ära geograafilise asukoha koordinaadi alusel.

Märkus. Reklaamipiirkonda (A.H.Tammsaare teel asuvad ettevõtted) sisenevale ühistranspordivahendile edastab juhtseade ekraanile esitamiseks vajaliku avalikku infot või reklaami sisaldava videoklipi. Lisaks reklaamile edastatakse infot sõidetava ühistranspordi asukoha ja bussipeatuste kohta. Seireseade kontrollib faili edastamist regulaarselt (näiteks, iga 20 sekundi möödumisel).


Ingliskeelne termin: location based advertising


Lühendid: LBA