Avaliku raudtee infrastruktuur

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: raudteetransport
Definitsioon või seletus

Infrastruktuur, mis koosneb avalikuks kasutamiseks mõelud raudteest, jaamadest, side- ja elektrisüsteemidest, samuti signalisatsiooni-, blokeeringusüsteemidest ja liiklusjuhtimissüsteemidest ning eeltoodu funktsioneerimiseks vajalikest ehitistest, rajatistest ja seadmetest.


Seotud terminid: jaam, raudteerajatis, raudteeinfrastruktuur, avalik raudtee


Ingliskeelne termin: public rail infrastructure


Venekeelne termin: инфраструктура железнодорожного транспорта общего пользования