Avatud hinnakujundus

Allikas: EEK Wiki

Valdkond: logistika juhtimine
Definitsioon või seletus
Partnerlussuhe, mille puhul tarnija võimaldab kliendile ligipääsu ettevõttesisestele kuluandmetele. Avatud hinnakujunduse eesmärgiks on hõlbustada vastastikku kasulikku koostööd kulude vähendamise võimaluste leidmiseks.


Ingliskeelne termin: open book accounting