Deklareeritav kaup

Allikas: EEK Wiki

Valdkond: tollindus
Definitsioon või seletus

Kaup, mille kohta tuleb õigusaktides ettenähtud juhtudel esitada tollideklaratsioon ja suunata kaup tolli.


Ingliskeelne termin: declarable goods