Demingi ratas

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: logistika juhtimine
Definitsioon või seletus
Äriprotsesside parendamiseks kasutatav korduv neljaastmeline probleemilahendustsükkel (vt joonis). Demingi ratas rõhutab vajadust pöörata pidevat tähelepanu ja reageerida kvaliteeti mõjutavatele faktoritele. Tsükkel koosneb järgmistest etappidest. 1) Planeeri (plan): määratle eesmärgid ja protsessid, mis on vajalikud soovitud tulemuste saavutamiseks). 2) Teosta (do): rakenda eesmärgid ja tegevused. 3) Kontrolli (check): jälgi ja mõõda protsesse, nende vastavust tegutsemispõhimõtetele ja eesmärkidele Kogu fakte, et kindlaks teha, kas eesmärgid on saavutatud, mittevastavuse korral selgita välja põhjused. 4) Korrigeeri (act): lähtudes analüüsidest, algata tegevusi protsesside toimimise parendamiseks, et takistada probleemide ja nende põhjustajate uut ilmnemist.


Sünonüümid: pideva täiustamise tsükkel


Ingliskeelne termin: Deming wheel


Sünonüümid: plan/do/study/act


Lühendid: PDCA