Depootee

Allikas: EEK Wiki

Valdkond: raudteetransport
Definitsioon või seletus


Rööbastee, mis on vajalik sissesõiduks depoosse või tehnohooldepunkti ning neist väljasõiduks. Depooteede hulka kuuluvad ka teed veeremi ekipeerimiseks.


Seotud terminid: rööbastee, depoo, tehnohooldepunkt


Ingliskeelne termin: depot track


Venekeelne termin: деповские пути

Autor: