ERP-süsteem

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: tootmise planeerimine
Definitsioon või seletus


Integreeritud infosüsteem, mis teenindab ettevõtte erinevaid osakondi ning koordineerib tootmist kõigi tugiprotsessidega. ERP-süsteem on moodultarkvara, mis lõimib tegevusi osakondade-üleselt, sh tootmine, ostmine, laojuhtimine, tellimuste jälgimine, arvestus, finants- ja inimressursi juhtimine.


Lühendid: ERP


Ingliskeelne termin: enterprise resource planning


Definitsioon või seletus

An integrated information system, evolved from Manufacturing Resource Planning (MRP) II, that serves all departments within an enterprise to coordinate manufacturing processes to enterprise-wide back-end processes. ERP software is a multi- module application software that integrates activities across departments and can include product planning, parts purchasing, inventory control, distribution, and order tracking it may also include application modules for finance, accounting, and human resources functions.


Lühendid: ERP

ERP peamised moodulid, P.Piirmaa, A.Tulvi