EasyWay "sõida mugavalt"

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: intelligentsed transpordisüsteemid
Definitsioon või seletus

Projekt intelligentsete transpordisüsteemide üleeuroopaliseks kasutusele võtmiseks peamistes üleeuroopalise teedevõrgu (TERN) transpordikoridorides 21 EL-i liikmesriigis. Projekti eestvedajad on riikide maanteeametid- ja teedehaldajad koos asjaomaste avaliku ja erasektori sidusrühmade partneritega.


Ingliskeelne termin: EasyWay