Eeldatud vastuvõtt

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: logistika juhtimine
Definitsioon või seletus
Põhimõte, mille järgi saadetise vastuvõtul eeldatakse, et saadetise sisu on sama, mis tarnija poolt edastatud tarneteatises. Veo ja vastuvõtuga seotud töötajad tarnekoguseid ei kontrolli. Praktikas kasutatakse eeldatud vastuvõtu põhimõtet koos vöötkoodide ja EDI teel edastatavate tarneteatistega. Eeldatud vastuvõtu kasutamine võimaldab loobuda saatedokumentide lisamisest saadetisele ning kiirendada vastuvõtutoiminguid.


Ingliskeelne termin: assumed receipt