Eesti tollitariifistik

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: tollindus
Definitsioon või seletus

Dokument, mis sisaldab Euroopa Liidu tollitariife ning Eesti õigusaktides kehtestatud meetmeid, mida rakendatakse kauba suunamisel tolli. Tollitariifistiku abil on võimalik kindlaks määrata kaubale rakendatavaid riiklikke meetmeid, teha veebipõhiseid päringuid kaubakoodide, sertifikaatide, valuutakursside, tariifikvootide, tariifsete ja mittetariifsete meetmete kohta ning arvutada impordimakse. Riikliku meetmena lisatakse tollitariifistikku Eesti õigusaktidega kehtestatud impordimaksud (aktsiis, käibemaks), impordi- või ekspordipiirangud ning Euroopa Liidu õigusaktidega kehtestatud piirangud.


Lühendid: ETT


Ingliskeelne termin: Estonian Master Tariff System


Sünonüümid: EMTS