Ehitus ja infrastruktuuriline toetus

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: militaarlogistika
Definitsioon või seletus
Tegevus, mille eesmärgiks on kinnisvara, maa-alade, ehitus- ning tõkkematerjalide hankimine ja haldamine.Ehituse ja infrastruktuurilise toetuse funktsioon hõlmab endas järgmisi tegevusi:- kinnisvara hankimine (soetamine), - kinnivara haldamine ja arendamine, - kaitseväe õppuste maa-alade ja tsiviilstruktuuri kasutamise kooskõlastamine, - ehitustegevus, mis sisaldab teede, sildade, lennuradade, ladude, töökodade ning rajatiste parandamist, kohaldamine ning ümberehitamine, - ehitus- ja tõkkematerjalide tootmine sõjaliste operatsioonide toetuseks.


Seotud terminid: logistika funktsioonid


Ingliskeelne termin: acquisition or costruction, maintenance, operation and disposition of facilities