Ekspedeerija

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: veokorraldus, ekspedeerimine, õiguslik keskkond
Definitsioon või seletus
Füüsiline või juriidiline isik, kes võtab enda nimel ja kliendi arvel endale vastutuse kaupade ühest kohast teise toimetamise eest koos kõikide ettevalmistavate, terminali- ja muude transpordioperatsioonidega ning nendega seotud, kaupade edasitoimetamise käigus vajalikuks osutuvate teenustega. Ekspedeerija organiseerib kauba kohaletoimetamise – leiab vajaliku(d) vedaja(d), kellega sõlmib enda või kliendi nimel veolepingu, annab vedaja(te) või omal nimel välja transpordidokumendi(d), korraldab tollitoimingud, vormistab dokumente, kasseerib vajadusel ostjalt kauba maksumuse, korraldab kliendi soovil veose kindlustamise.


Sünonüümid: speditöör


Ingliskeelne termin: freight forwarder


Venekeelne termin: экспедитор