Eraraudtee

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: raudteetransport
Definitsioon või seletus


Avalike raudteede hulka mittekuuluv raudtee. Eraraudteed on tavaliselt füüsilise, eraõigusliku või avalik-õigusliku juriidilise isiku omandis ning nende kasutamise korra ja tingimused määrab mitteavaliku raudtee omanik.


Sünonüümid: mitteavalik raudtee


Seotud terminid: avalik raudtee, raudtee


Ingliskeelne termin: non-public railway


Sünonüümid: private railroad


Venekeelne termin: железнодорожные пути необщего пользования


Sünonüümid: железнодорожный транспорт необщего пользования, места необщего пользования

tSAn66vYmjc|420|left|Autor: }}