Esimesena saabunud, esimesena teenindatakse

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: õhutransport
Definitsioon või seletus
Põhimõte, mille järgi toimub ladudes ja terminalides kaubakäitlus. Põhimõte seisneb selles, et esimesena saabunud kaupu ja kaubapartiisid käideldakse esimesena. Sellist põhimõtet kasutatakse tavaliselt lennujaamade kaubaterminalides.


Lühendid: FCFS


Ingliskeelne termin: first come, first served


Lühendid: FCFS