Hälbiv nõudlus

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: varude haldamine
Definitsioon või seletus
Toote nõudlus, mille puhul tegeliku nõudluse erinevus prognoositud nõudlusest ületab ettevõttes kindlaks määratud lubatud kõrvalekalde määra (protsendi). Hälbiva nõudluse täheldamisel tuleb selgeks teha, kas tegemist on ühekordse kõrvalekaldega või on hälve regulaarne. Viimasel juhul tuleb seda toote nõudluse edasisel prognoosmisel arvestada.


Ingliskeelne termin: abnormal demand