Hankejuhtimine

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: ostmine ja hanked
Definitsioon või seletus
Termin, mis hõlmab organisatsiooni toimimiseks vajalike toodete ja teenuste vajaduste väljaselgitamist, nende omandamise ja haldamise erinevaid tegevusi. Hankejuhtimise põhieesmärgiks on kulude kontroll ja tõhus ressursikasutus, samuti strateegiliste äriotsuste tegemiseks vajaliku teabe kogumine.


Ingliskeelne termin: supply management