Humanitaarabi interventsioon

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: humanitaarlogistika
Definitsioon või seletus
Humanitaarabi osutamine koostöös sõjaliste üksustega, kelleks on tavaliselt ÜRO rahuvalveüksused. Sõjaliste üksuste kohalolek loob eelduse humanitaarabi andmiseks: nende abil on luuakse sideühendused, samuti toimetavad nad kohale logistikud ning pääste- ja meditsiinitöötajad ning julgestavad nende tegevust.


Ingliskeelne termin: humanitarian intervention