Infovahetus sõidukilt infrastruktuurile

Allikas: EEK Wiki

Valdkond: intelligentsed transpordisüsteemid
Definitsioon või seletus


Sõidukilt kiirtee infrastruktuurile edastatav informatsioon tagab kõikidele liiklejatele suurema ohutuse, liikuvuse -ja keskkonnaalase kasu.


Ingliskeelne termin: Vehicle-to-Infrastructure


Lühendid: V2I