Jäätmekäitluskoht

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: tagastuslogistika
Definitsioon või seletus


Tehniliselt varustatud ehitis jäätmete kogumiseks, taaskasutamiseks või kõrvaldamiseks ja ka maa-ala, kus jäätmete taaskasutamine võimaldab parendada mullaviljakust, maa-ala keskkonna seisundit või selle kasutusvõimalusi.


Ingliskeelne termin: waste management facility


Venekeelne termin: объект управления отходами