Jäätmekasutus

Allikas: EEK Wiki

Valdkond: tagastuslogistika
Definitsioon või seletus


Protsess, mille käigus jäätmed kogutakse ja eraldatakse, et neid ettevalmistada taaskasutuseks.


Ingliskeelne termin: waste reclamation


Venekeelne termin: утилизация отходов