Jäätmete korduskasutus

Allikas: EEK Wiki

Valdkond: tagastuslogistika
Definitsioon või seletus


Jäätmete taaskasutamismoodus, kus jäätmeid kasutatakse nende esialgsel otstarbel, see tähendab samal otstarbel kui tooteid, millest need on tekkinud.


Ingliskeelne termin: waste reuse


Venekeelne termin: повторное использование отходов