Jäätmete ladestamine prügilasse

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: tagastuslogistika
Definitsioon või seletus
Toiming, mille puhul toimub jäätmete ladestamine kas olmejäätmete ladestuspaikadesse, olmeprügilatesse ja inertsete jäätmete prügilatesse.
 


Ingliskeelne termin: waste landfilling


Venekeelne termin: захоронение отходов