Jäätmete sortimine

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: tagastuslogistika
Definitsioon või seletus


Jäätmete valikkogumine kas tekke kohas (kaasa arvatud kogumispunktid elamute juures) või siis keskses sorteerimisjaamas. Sortimine on tegevus, mille käigus eraldatakse segaolmejäätmetest ennekõike ohtlikud jäätmed, samuti taaskasutatavad jäätmed.


Ingliskeelne termin: sorting of waste


Venekeelne termin: сортировка мусора