Jaotatud hankimine

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: ostmine ja hanked
Definitsioon või seletus
Kliendi teenindamine või hankevajaduse rahuldamine kahest või rohkemast hankeallikast. Põhjuseks on tavaliselt ühe hankeallika piiratud suutlikkus. Võidakse kasutada ka tarnekindluse kaalutlustel, juhul kui üks hankeallikas ei suuda soovitud tarnekindlust tagada. Jaotatud hankimise halduskulud on üldjuhul üksikhankest suuremad: kui üksikhanke puhul kontakteerub klient tellimuste esitamiseks otse tarnijaga, siis jaotatud hankimise puhul vajatakse kõrgematasemelist hangete koordineerimist, et otsustada hankeallikate valiku üle.


Ingliskeelne termin: split sourcing