Kaizen-põhimõte

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: tootmise planeerimine
Definitsioon või seletus


Juhtimisfilosoofia, mille järgi ideaali ei ole võimalik saavutada, kuid sellele vaatamata tuleb pidevalt teha pingutusi, et saavutada võimalikult ideaalilähedast olukorda. Muuhulgas rõhutab kaizen-põhimõte töötajate osalust, et iga protsess oleks pideva vaatluse ja analüüsi all, et leida seeläbi täiustamisvõimalusi.


Sünonüümid: pidevtäiustamine


Ingliskeelne termin: kaizen


Definitsioon või seletus

A management philosophy emphasising continuous improvement towards ideals, which are still actually never fully achievable. Kaizen emphasizes employee participation in which every process in continuously evaluated for improvements.


Sünonüümid: continuous improvement