Kasumikeskus

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: kuluarvestus
Definitsioon või seletus
Organisatsiooni allüksus, mille juht on vastutav ja aruandekohustuslik oma vastutusala kasumlikkuse eest. Kuna kasum saadakse, lahutades tulust kulud, siis on kasumikeskuse juht ühtlasi vastutav oma allüksuse osutatavate teenuste või müüdavate kaupade tulude ja kulude, sh hinnaarvutluse õigsuse eest.

Märkus: kasumikeskusena võib käsitada ka allüksust, kes osutab teenuseid või müüb kaupu organisatsiooni sees.


Seotud terminid: vastutuspõhine kuluarvestus


Ingliskeelne termin: profit centre