Kaubalennuki lastiruum

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: õhutransport
Definitsioon või seletus
Kaubalennuki ruum, mis on mõeldud lennukauba veoks. Suurtel kaubalennukitel on harilikult kaks lastiruumi: ülemisel tekil ehk peatekil paiknev lastiruum ja alumise teki lastiruum. Osal kaubalennukitest (tsiviil- ja militaarkasutuses lennukid) võib olla ka üks läbi kogu lennukikere ulatuv lastiruum.


Ingliskeelne termin: freighter's cargo hold

A.Tulvi
Boeing 747 400F lastiruum