Kaubalennuki peatekk

Allikas: EEK Wiki

Valdkond: õhutransport
Definitsioon või seletus
Ülemine suur lennukitekk e lastiruum, kus veetakse põhiosa pardale laaditud kaubast. Osal lennukitüüpidest on kauba laadimine peatekile võimalik ka lennuki ninast, osal aga sabaosast. Vanemate kaubalennukite puhul teisaldatakse laadimisühikud inimjõul, uuemate kaubalennukite peatekil on liugtee, mis töötab rullikute, juhtrataste, andurite ja kinnitusklambrite abil ning mis on mõeldud laadimisühikute liigutamiseks ja kinnitamiseks.


Sünonüümid: peatekk


Ingliskeelne termin: main deck