Kaubaveo lisateenused

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: raudteetransport
Definitsioon või seletus


Teenused, mida raudteekaubaveo-ettevõtja osutab kliendile või teisele raudteekaubaveo-ettevõtjale: 1) veooperatsioonid lisaks veole; 2) printsipaaliteenus; 3) veodokumentide töötlemine, vagunite ettevalmistamine, vagunite puhastamine, kauba kaalumine, vagunite plommimine (nn alg- ja lõppoperatsioonid) jms tegevused. Kaubaveo lisateenuseid võib klassifitseerida ka järgmiselt: 1) kohustuslikud teenused, mis tulenevad rahvusvahelistest veotingimustest ja rahvusvahelise majanduse olukorrast (kütusehinna lisamakse, vedude planeerimisega seonduvad teenused rahvusvahelisel veol, printsipaaliteenus, deklareerimine võõrriigi tollis); 2) raudteeveo-ettevõtja poolt pakutavad teenused, mille tellimine sõltub kliendi vajadustest.


Sünonüümid: kommertsteenused


Seotud terminid: raudteevedu, printsipaal raudteeveonduses, kaubajaam, kaubavagunid, veooperatsioonid


Ingliskeelne termin: additional freight services


Sünonüümid: commercial services


Venekeelne termin: дополнительные услуги