Kiirraudteevõrk

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: raudteetransport
Definitsioon või seletus


Infrastruktuur, mis koosneb üleeuroopalise transpordivõrgu raudteedest ja raudteerajatistest (mis on ehitatud või ümber ehitatud liiklemiseks suurtel kiirustel) ning raudteeinfrastruktuuril liiklemiseks projekteeritud raudteeveeremist.


Seotud terminid: raudtee, raudteerajatised, raudteeveerem, raudteeinfrastruktuur


Ingliskeelne termin: high-speed rail network


Venekeelne termin: сеть высокоскоростных поездов