Klassikaline humanitaarbi

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: humanitaarlogistika
Definitsioon või seletus


Lähtumine abi osutamisel humanitaarsuse kolmest printsiibist - humaansusest, neutraalsusest ja erapooletusest. Abi osutatakse sõltumatult võimalikest tagajärgedest. Sellega kaasneb risk, et humanitaarabi osutamist võidakse konflikti mõne osapoole poolt politiseerida.


Ingliskeelne termin: classical humanitarian


Sünonüümid: classical humanitarian aid