Kliendisuhete haldussüsteem

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: klienditeenindus
Definitsioon või seletus
Lõimitud infosüsteem, mida kasutatakse firma müügieelse ja -järgse tegevuse planeerimiseks ja juhtimiseks. Süsteemi eesmärk on anda kliendile võimalus suhelda firmaga kõikvõimalike suhtluskanalite kaudu (nt internet, telefon, faks, post ja e-post), saada garanteeritud kvaliteediga teenust ning ühtlasi hoida kokku firma kulusid. Tegevuste lõimimine tähendab seda, et näiteks telefoni teel antud tellimust saab jälgida internetis ja vastupidi.


Sünonüümid: CRM


Ingliskeelne termin: customer relationship management


Sünonüümid: CRM