Kohaliku omavalitsuse vastutus

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: tagastuslogistika
Definitsioon või seletus


Vastutus, mille puhul KOV määrab kindlaks oma haldusterritooriumil pakendi ja pakendijäätmete kogumisviisid ning sätestab need jäätmehoolduseeskirjas.


Ingliskeelne termin: responsibility of local authorities


Venekeelne termin: ответственность местного самоуправления