Konossement

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: kaubavedu
Definitsioon või seletus

Lastidokument (lastikiri), mille väljastab lastisaatjale laeva kapten või laevaomaniku agent laevale laaditud või vastuvõetud kaubasaadetise kohta, mis sisaldab kohustust toimetada last sihtsadamasse; Kaubaväärtpaber, milles vedaja tunnistab kauba vedamiseks vastuvõtmist, kohustub vedama vastuvõetud kauba konossemendis kirjeldatud kujul sihtsadamasse ning andma selle seal üle isikule, kes esitab konossemendi ja on vastavalt konossemendile õigustatud kaupa vastu võtma ( Eesti kaubandusliku meresõidu seadus, §38) Konossement on tavaliselt võõrandatav ehk negotseeritav väärtpaber.


Sünonüümid: lastikiri;


Sobimatud terminid: veokiri


Ingliskeelne termin: bill of lading


Sobimatud terminid: Waybill