Kontaktvõrk

Allikas: EEK Wiki

Valdkond: raudteetransport
Definitsioon või seletus


Juhtmetest, tarinditest ja muudest seadmetest koosnev rajatis, mis võimaldab juhtida elektrivoolu veoalajaamast elektrirongi või -veduri voolutarbijatele.


Seotud terminid: raudteerajatis, raudteeveerem, mootorrong


Ingliskeelne termin: catenary


Venekeelne termin: контактная сеть

Autor: Tallinna Tehnikaülikool