Konteinerlaev

Allikas: EEK Wiki

Valdkond: meretransport
Definitsioon või seletus


Laev, mis on mõeldud standardkonteinerite transportimiseks pikkadel marsruutidel mandrite (baassadamate) vahel või lühikestel distantsidel konteineriveo baassadamate ja muude sadamate vahel. Vastavalt laevade suurusele ja veoteekonna pikkusele eristatakse ookeani konteinerlaevu ja fiiderkonteinerlaevu.


Ingliskeelne termin: container vessel


Lühendid: container ship

Autor: Ain Tulvi