Konteinerterminal

Allikas: EEK Wiki

Valdkond: meretransport
Definitsioon või seletus


Konteinerlaevade laadimise, lossimise ja konteinerite ajutise hoiustamise koht sadamas. Konteinerid transporditakse sadamasse suurte konteinerlaevade ja fiiderlaevade (ka jõepraamide), veokite ja raudteevagunitega, et suunata need edasiveole muu veoliigiga. Konteinereid hoiustatakse terminalis enamasti pikkades mitmekorruselistes ridades või umbvirnades. Konteinereid käideldakse konteinerkraanade, harktõstukite, erinevat tüüpi terminalikraanade, konteinerite virnastajate ja terminalitraktorite abil.


Ingliskeelne termin: container terminal